Categorieën

Merken

Privacybeleid De Uil

Privacy

De Uil respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het uitvoeren van uw bestellingen, inclusief de bezorging daarvan, zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We voldoen hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan ons stelt.

Bescherming van Persoonsgegevens

Als u een bestelling plaatst dan hebben we uw naam, adres, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

De Uil zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming en deze alleen aan derden verstrekken die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, tenzij verstrekking noodzakelijk is i.v.m. wettelijke regelgeving en verplichtingen.

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u dit via info@de-uil.com aan ons doorgeven.

Bij het aanmaken van uw account kunt u kiezen of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Heeft u ervoor gekozen om de nieuwsbrief te ontvangen en stelt u hier later niet langer prijs op dan kunt u zich hiervoor afmelden.

De Uil zal uw persoonsgegevens zolang bewaren als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de desbetreffende persoonsgegevens zijn verstrekt en verwerkt en zolang dit noodzakelijk is i.v.m. wettelijke regelgeving en verplichtingen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt deze cookies zelf verwijderen, door uw browsegeschiedenis te wissen. De Uil slaat alleen functionele cookies op om logingegevens, producten in de winkelwagen en gedane bestellingen te kunnen onthouden. Verder wordt er geen informatie d.m.v. cookies verzameld of opgeslagen.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsverplichting, zowel medewerkers van De Uil als alle derden die ingeschakeld worden in de processen om uw bestelling bij u af te leveren. De Uil is niet tot geheimhouding verplicht als u instemt met de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden, bijv. voor de uitvoering van gevraagde (after sales) service.

Beveiliging

De Uil heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking door onbevoegden.

De Uil maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op een beveiligde server binnen de Europese Unie.  Dus alle ingevoerde gegevens worden veilig verzonden tijdens het bestelproces en bij gebruik van het contactformulier.

Wijzigen Privacybeleid

De Uil behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd.

DPDSBBiDealKenniscentrum HandelWebwinkel KeurmerkPost NLTransmission